Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Handels- och administrationsprogrammet

Gemensamt

1000

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

400


Branschkunskap inom handel och administration

100

Entreprenörskap

100

Information och kommunikation 1

100

Servicekunskap

100


Stäng

Inriktning

500

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning handel och service

500


Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Personlig försäljning

100

Praktisk marknadsföring 1

100


Stäng

Programfördjupning

700

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning handel och service

700


Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 1

100

Handel specialisering

100

Information och kommunikation 2

100

Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasisarbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1000

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Gymnasiegemensamma

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma

400


Programgemensamma

400

Branschkunskap inom handel och administration

100

Entreprenörskap

100

Information och kommunikation 1

100

Servicekunskap

100

Stäng

Inriktning

500

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning handel och service

500


Inriktning handel och service

500

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Stäng

Programfördjupning

700

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning handel och service

700


Programfördjupning handel och service

700

Entreprenörskap och företagande

100

Evenemang

100

Företagsekonomi 1

100

Handel - specialisering

100

Information och kommunikation 2

100

Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2500 poäng

De kunskaper du får inom service och kommunikation är något som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, både professionellt och privat. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta med människor i Sverige och andra länder, kanske som butiksledare, säljare eller inköpare. Eller så jobbar du med kundservice inom konferens- och receptionsarbete. Du tränar dina kunskaper i marknadsföring och har möjlighet att utveckla ditt entreprenörskap genom att starta eget företag, UF. Datorn är ett naturligt arbetsredskap som används under hela utbildningen. Under femton veckor av utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande då du utvecklar dina yrkeskunskaper på en arbetsplats utanför skolan.

Publicerad 2020-09-15