Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

El- och energiprogrammet - Elteknik

Gemensamt

1000

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

400


Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik

100


Stäng

Inriktning

500

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning elteknik

500


Kommunikationsnät 1

100

Elkraftteknik

100

Praktisk ellära

100

Elinstallationer

200


Stäng

Programfördjupning

700

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning elteknik

700


Engelska 6

100

Servicekunskap

100

Mät- och reglerteknik

100

Belysningsteknik

100

Elmotorstyrning

100

Fastighetsautomation

100

Larm- övervaknings- och säkerhetssystem

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1000

Poäng

Kurser som ingår

Stäng

Inriktning

500

Poäng

Kurser som ingår

Stäng

Programfördjupning

700

Poäng

Kurser som ingår

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2500 poäng

Inriktning elteknik

Här finns utbildningen för dig som vill arbeta som elektriker inom installation eller eldistribution. Du utvecklar dina kunskaper inom samhällsviktiga basfunktioner som vi inte kan klara oss utan. El- och energiteknik är centralt inom utbildningen där du också lär dig samarbeta, bemöta kunder och ge service. Säkerhetsfrågor är viktiga inom både arbetssäkerhet och informationssäkerhet. Du kommer att utveckla dina matematiska kunskaper för att kunna göra korrekta beräkningar och du har också möjlighet till fördjupade studier i engelska. Under femton veckor av utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande då du utvecklar dina yrkeskunskaper på en arbetsplats utanför skolan.

Publicerad