Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

El- och energiprogrammet - Elteknik

Gemensamt

1000

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

400


Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik

100


Stäng

Inriktning

500

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning elteknik

500


Kommunikationsnät 1

100

Elkraftteknik

100

Praktisk ellära

100

Elinstallationer

200


Stäng

Programfördjupning

700

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning elteknik

700


Engelska 6

100

Servicekunskap

100

Mät- och reglerteknik

100

Belysningsteknik

100

Elmotorstyrning

100

Fastighetsautomation

100

Larm- övervaknings- och säkerhetssystem

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1300

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

900


Gymnasiegemensamma

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

400


Programgemensamma

400

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Stäng

Inriktning

500

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning elteknik

500


Inriktning elteknik

500

Elinstallationer

200

Elkraftteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Praktisk ellära

100

Stäng

Programfördjupning

700

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning elteknik

700


Programfördjupning elteknik

700

Belysningsteknik

100

Elmotorstyrning

100

Entreprenörskap

100

Fastighetsautomation 1

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Mät- och reglerteknik

100

Servicekunskap

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2800 poäng

Inriktning elteknik

Här finns utbildningen för dig som vill arbeta som elektriker inom installation eller eldistribution. Du utvecklar dina kunskaper inom samhällsviktiga basfunktioner som vi inte kan klara oss utan. El- och energiteknik är centralt inom utbildningen där du också lär dig samarbeta, bemöta kunder och ge service. Säkerhetsfrågor är viktiga inom både arbetssäkerhet och informationssäkerhet. Du kommer att utveckla dina matematiska kunskaper för att kunna göra korrekta beräkningar och du har också möjlighet till fördjupade studier i engelska. Under femton veckor av utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande då du utvecklar dina yrkeskunskaper på en arbetsplats utanför skolan.

Yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som från och med hösten 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Det innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen eller studera vidare. Du har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten. De behörighetsgivande kurserna är:

  • Engelska 6 - 100 poäng
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 - 100 poäng
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 - 100 poäng

Publicerad