Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

El- och energiprogrammet - Dator- och kommunikationsteknik

Gemensamt

1000

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

400


Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik

100


Stäng

Inriktning

400

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning dator- och kommunikationsteknik

400


Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100


Stäng

Programfördjupning

800

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning dator- och kommunikationsteknik

800


Digital kommunikationsteknik

100

Engelska 6

100

Nätverksadministration

100

Multimediasystem

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

Webbutveckling 2

100

Webbserver programmering 1

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1300

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

900


Gymnasiegemensamma

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

400


Programgemensamma

400

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Stäng

Inriktning

400

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning dator- och kommunikationsteknik

400


Inriktning dator- och kommunikationsteknik

400

Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100

Stäng

Programfördjupning

800

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning dator- och kommunikationsteknik

800


Programfördjupning dator- och kommunikationsteknik

800

Cad 1 och Cad 2

100

Digital kommunikationsteknik

100

Nätverksadministration

100

Multimediasystem

100

Programmering 1

100

Webbserverprogrammering 1

100

Webbutveckling 1

100

Webbutveckling 2

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2800 poäng

Inriktning dator- och kommunikationsteknik

Skolans största IT-utbildning där du skapar lokala nätverk, programmerar och bygger datorer gömmer sig bakom namnet El- och energiprogrammet. Du utvecklar dina kunskaper inom samhällsviktiga basfunktioner som vi inte kan klara oss utan. Dator- och kommunikationsteknik är centralt inom utbildningen där du också lär dig samarbeta, bemöta kunder och ge service. Säkerhetsfrågor är viktiga inom både arbetssäkerhet och informationssäkerhet. Du kommer att utveckla dina matematiska kunskaper för att kunna göra korrekta beräkningar och du har också möjlighet till fördjupade studier i engelska. Under femton veckor av utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande då du utvecklar dina yrkeskunskaper på en arbetsplats utanför skolan.

Yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som från och med hösten 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Det innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen eller studera vidare. Du har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten. De behörighetsgivande kurserna är:

  • Engelska 6 - 100 poäng
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 - 100 poäng
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 - 100 poäng

Publicerad