Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Gemensamt

1000

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

400


Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200


Stäng

Inriktning

500-900

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning husbyggnad

700


Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Inriktning mark och anläggning

500


Anläggningsprocessen

200

Anläggning 1

100

Anläggning 2

200

Inriktning anläggningsfordon

900


Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare - process

100


Stäng

Programfördjupning

300-700

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning trä

500


Trä 1- stommar

100

Trä 2- beklädnad

100

Trä 3 -montage

100

Betong 1

100

Specialyrken 1

100

Fördjupning betong

500


Betong 1

100

Betong 2

100

Betong 3

100

Betong 4

100

Bygga i trä

100

Fördjupning mur och puts

600


Mur- och putsverk 1- grundmurar

100

Mur- och putsverk 2- murverk

100

Mur- och putsverk 3- puts

100

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Fördjupning specialyrken

500


Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Fördjupning mark och anläggning

700


Anläggning Gröna ytor

200

Anläggning Ledningsbyggnad

200

Anläggning Stensättning

100

Anläggning Vägbyggnad

100

Betong 1

100

Fördjupning anläggningsfordon

300


Anl Ledningsbyggnad

200

Anl Vägbyggnad

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1300

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

900


Gymnasiegemensamma

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

400


Programgemensamma

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Stäng

Inriktning

500-900

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning anläggningsfordon

900


Inriktning anläggningsfordon

900

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare - process

100

Inriktning husbyggnad

700


Inriktning husbyggnad

700

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

Inriktning mark och anläggning

500


Inriktning mark och anläggning

500

Anläggningsprocessen

200

Anläggning 1

100

Anläggning 2

200

Stäng

Programfördjupning

300-700

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning anläggningsfordon

300


Programfördjupning anläggningsfordon

300

Anläggning - ledningsbyggnad

200

Anläggning - vägbyggnad

100

Programfördjupning trä

500


Programfördjupning trä

500

Trä 1 - stommar

100

Trä 2 - beklädnad

100

Trä 3 - montage

100

Betong 1 - lågform och platta

100

Specialyrken 1

100

Programfördjupning betong

500


Programfördjupning betong

500

Betong 1 - lågform och platta

100

Betong 2 - väggar och pelare

100

Betong 3 - bärlag

100

Betong 4 - golv

100

Bygga i trä

100

Programfördjupning mur och puts

600


Programfördjupning mur och puts

600

Mur- och putsverk 1 - grundmurar

100

Mur- och putsverk 2 - murverk

100

Mur- och putsverk 3 - puts

100

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Programfördjupning specialyrken

500


Programfördjupning specialyrken

500

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Programfördjupning mark och anläggning

700


Programfördjupning mark och anläggning

700

Anläggning - gröna ytor

200

Anläggning - ledningsbyggnad

200

Anläggning - stensättning

100

Anläggning - vägbyggnad

100

Betong 1 - lågform och platta

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2800 poäng

Vi utbildar byggnadsarbetare, anläggare och maskinförare – framtidens entreprenörer. De kunskaper du utvecklar inom byggnation och anläggning kan användas vid både nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du lär dig samarbeta både på arbetsplatsen och med kunder samt tränar din kreativitet och initiativförmåga då byggarbetsplatsen är föränderlig eftersom arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel utvecklas. Delar av din utbildning i årskurs två och tre är förlagd till byggarbetsplatser (APL) där du utvecklar dina yrkeskunskaper.

Yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som från och med hösten 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Det innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen eller studera vidare. Du har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten. De behörighetsgivande kurserna är:

  • Engelska 6 - 100 poäng
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 - 100 poäng
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 - 100 poäng
BYN's logotype i turkos färg. Illustration.

 

 

Publicerad