Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Gemensamt

1000

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

400


Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200


Stäng

Inriktning

500-900

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning husbyggnad

700


Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Inriktning mark och anläggning

500


Anläggningsprocessen

200

Anläggning 1

100

Anläggning 2

200

Inriktning anläggningsfordon

900


Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare - process

100


Stäng

Programfördjupning

300-700

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning trä

500


Trä 1- stommar

100

Trä 2- beklädnad

100

Trä 3 -montage

100

Betong 1

100

Specialyrken 1

100

Fördjupning betong

500


Betong 1

100

Betong 2

100

Betong 3

100

Betong 4

100

Bygga i trä

100

Fördjupning mur och puts

600


Mur- och putsverk 1- grundmurar

100

Mur- och putsverk 2- murverk

100

Mur- och putsverk 3- puts

100

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Fördjupning specialyrken

500


Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Fördjupning mark och anläggning

700


Anläggning Gröna ytor

200

Anläggning Ledningsbyggnad

200

Anläggning Stensättning

100

Anläggning Vägbyggnad

100

Betong 1

100

Fördjupning anläggningsfordon

300


Anl Ledningsbyggnad

200

Anl Vägbyggnad

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Totalt 2500 poäng

Vi utbildar byggnadsarbetare, anläggare och maskinförare – framtidens entreprenörer. De kunskaper du utvecklar inom byggnation och anläggning kan användas vid både nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du lär dig samarbeta både på arbetsplatsen och med kunder samt tränar din kreativitet och initiativförmåga då byggarbetsplatsen är föränderlig eftersom arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel utvecklas. Delar av din utbildning i årskurs två och tre är förlagd till byggarbetsplatser (APL) där du utvecklar dina yrkeskunskaper.

Publicerad 2018-12-19