Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Barn- och fritidsprogrammet

Gemensamt

1300

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

700


Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100


Stäng

Inriktning

300

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning pedagogiskt arbete

300


Pedagogiskt arbete

200

Barns lärande och växande

100

Inriktning fritid och hälsa

300


Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100

Inriktning socialt arbete

300


Socialt arbete

200

Sociologi

100


Stäng

Programfördjupning

400+200

Poäng

Ämnen som ingår

Programfördjupning pedagogiskt arbete

400


Skapande verksamhet

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Idrott och hälsa 2

100

Specialpedagogik 1

100

Programfördjupning fritid och hälsa

400


Kost och hälsa

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Träningslära 1

100

Idrott och hälsa 2

100

Programfördjupning socialt arbete

400


Specialpedagogik 1

100

Idrott och hälsa 2

100

Kost och hälsa

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Valbar programfördjupning pedagogiskt arbete

200


Engelska 6

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2b

50

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Ungdomskulturer

100

Valbar programfördjupning fritid och hälsa

200


Engelska 6

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Naturkunskap 2

100

Ungdomskulturer

100

Valbar programfördjupning socialt arbete

200


Engelska 6

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2b

50

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Ungdomskulturer

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1300

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Gymnasiegemensamma

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma

700


Programgemensamma

700

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Stäng

Inriktning

300

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

300


Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

300

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100

Stäng

Programfördjupning

600

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning pedagogiskt och socialt arbete

600


Programfördjupning pedagogiskt och socialt arbete

600

Etnicitet och kulturmöten

100

Idrott och hälsa 2

100

Naturguidning 1

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2500 poäng

Programmet passar dig som vill lära om och vara delaktig i människors utveckling inom pedagogiskt och socialt arbete. Du får träna på att lösa problem och utveckla din initiativförmåga. I arbetet med människor krävs att du är lyhörd, kreativ och gillar att samarbeta samt kommunicera. Du kommer även delta i andra praktiska inslag i utbildningen där du får pröva det du lärt dig. Under femton veckor av utbildningen har du praktik i yrkeslivet, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du utvecklar dina yrkeskunskaper på en arbetsplats utanför skolan.

Publicerad