Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Barn- och fritidsprogrammet

Gemensamt

1300

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

600


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk

100

Programgemensamma

700


Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100


Stäng

Inriktning

300

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning pedagogiskt arbete

300


Pedagogiskt arbete

200

Barns lärande och växande

100

Inriktning fritid och hälsa

300


Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100

Inriktning socialt arbete

300


Socialt arbete

200

Sociologi

100


Stäng

Programfördjupning

400+200

Poäng

Ämnen som ingår

Programfördjupning pedagogiskt arbete

400


Skapande verksamhet

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Idrott och hälsa 2

100

Specialpedagogik 1

100

Programfördjupning fritid och hälsa

400


Kost och hälsa

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Träningslära 1

100

Idrott och hälsa 2

100

Programfördjupning socialt arbete

400


Specialpedagogik 1

100

Idrott och hälsa 2

100

Kost och hälsa

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Valbar programfördjupning pedagogiskt arbete

200


Engelska 6

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2b

50

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Ungdomskulturer

100

Valbar programfördjupning fritid och hälsa

200


Engelska 6

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Naturkunskap 2

100

Ungdomskulturer

100

Valbar programfördjupning socialt arbete

200


Engelska 6

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2b

50

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Ungdomskulturer

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1500

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

900


Gymnasiegemensamma

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

600


Programgemensamma

600

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Stäng

Inriktning

300

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

300


Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

300

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100

Stäng

Programfördjupning

600

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning pedagogiskt och socialt arbete

600


Programfördjupning pedagogiskt och socialt arbete

600

Etnicitet och kulturmöten

100

Idrott och hälsa 2

100

Naturguidning 1

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2700 poäng

Programmet passar dig som vill lära om och vara delaktig i människors utveckling inom pedagogiskt och socialt arbete. Du får träna på att lösa problem och utveckla din initiativförmåga. I arbetet med människor krävs att du är lyhörd, kreativ och gillar att samarbeta samt kommunicera. Du kommer även delta i andra praktiska inslag i utbildningen där du får pröva det du lärt dig. Under femton veckor av utbildningen har du praktik i yrkeslivet, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du utvecklar dina yrkeskunskaper på en arbetsplats utanför skolan.

Yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som från och med hösten 2023 även ger grundläggande högskolebehörighet. Det innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen eller studera vidare. Du har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten. De behörighetsgivande kurserna är:

  • Engelska 6 - 100 poäng
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 - 100 poäng
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 - 100 poäng

Publicerad