Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Teknikprogrammet

Gemensamt

1500

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

1100


Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Engelska 6

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller SVA 1

100

Svenska 2 eller SVA 2

100

Svenska 3 eller SVA 3

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Programgemensamma

400


Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150


Stäng

Inriktning

300

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning design och produktutveckling

300


Bild och form 1a1

50

CAD-teknik 1

50

Design 1

100

Konstruktion 1

100

Inriktning informations- och medieteknik

300


Dator- och nätverksteknik

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

Inriktning samhällsbyggande och miljö

300


Arkitektur - hus

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Byggnadsverk

100


Stäng

Programfördjupning

400

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning design och produktutveckling

400


Produktutveckling 1

100

Matematik 4

100

Entreprenörskap

100

CAD 2

50

CAD 3

50

Fördjupning informations- och medieteknik

400


Matematik 4

100

Programmering 2

100

Webbserver programmering 1

100

Webbutveckling 2

100

Fördjupning samhällsbyggande och miljö

400


Bild och form 1a1

50

Bild och form 1a2

50

CAD-teknik 1 - arkitektur

50

CAD-teknik 2

50

Design 1

100

Konstruktion 1

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1500

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

1100


Gymnasiegemensamma

1100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

400


Programgemensamma

400

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

Stäng

Inriktning

300

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning design och produktutveckling

300


Inriktning design och produktutveckling

300

Bild och form 1a1

50

Cad1

50

Design 1

100

Konstruktion 1

100

Inriktning informations- och medieteknik

300


Inriktning informations- och medieteknik

300

Dator- och nätverksteknik

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

Inriktning samhällsbyggande och miljö

300


Inriktning samhällsbyggande och miljö

300

Arkitektur - hus

100

Byggnadsverk

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Stäng

Programfördjupning

400

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning design och produktutveckling

400


Programfördjupning design och produktutveckling

400

Cad 2

50

Cad 3

50

Entreprenörskap

100

Matematik 4

100

Produktutveckling

100

Programfördjupning informations- och medieteknik

400


Programfördjupning informations- och medieteknik

400

Matematik 4

100

Programmering 2

100

Webbserverprogrammering 1

100

Webbutveckling 2

100

Programfördjupning samhällsbyggande och miljö

400


Programfördjupning samhällsbyggande och miljö

400

Bild och form 1a1

50

Bild och form 1a2

50

Cad 1

50

Cad 2

50

Design 1

100

Konstruktion 1

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2500 poäng

Du är nyfiken och intresserad av teknik, arkitektur eller programmering. Du kommer att studera befintlig teknik och utveckla ny. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Du får träna dig i ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande som du använder både när du arbetar teoretiskt och praktiskt. Du kommer att jobba med modeller, simulering och rimlighetsbedömning för att lära dig se samband och dra slutsatser. De resultat du kommer fram till kan du argumentera för och kommunicera i både tal och skrift med hjälp av olika medier.

Publicerad