Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gemensamt

1450

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

1150


Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller SVA 1

100

Svenska 2 eller SVA 2

100

Svenska 3 eller SVA 3

100

Matematik 2b

100

Programgemensamma

300


Psykologi 1

50

Filosofi 1

50

Moderna språk

200


Stäng

Inriktning

450

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning beteendevetenskap

450


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi 1

100

Inriktning samhällsvetenskap

450


Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 3

100


Stäng

Programfördjupning

300

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning beteendevetenskap

300


Historia 2a

100

Ungdomskulturer

100

Samhällskunskap 3

100

Fördjupning samhällsvetenskap

300


Medier samhälle och kommunikation 1

100

Internationella relationer

100

Geografi 2

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1450

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

1150


Gymnasiegemensamma

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

300


Programgemensamma

300

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Stäng

Inriktning

450

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning beteendevetenskap

450


Inriktning beteendevetenskap

450

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi 1

100

Inriktning samhällsvetenskap

450


Inriktning samhällsvetenskap

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Stäng

Programfördjupning

300

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning beteendevetenskap

300


Programfördjupning beteendevetenskap

300

Historia 2a

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Ungdomskulturer

100

Programfördjupning samhällsvetenskap

300


Programfördjupning samhällsvetenskap

300

Internationell ekonomi

100

Internationella relationer

100

Rätten och samhället

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2500 poäng

Hur människor tänker och handlar intresserar dig. Du kommer att studera makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter och få kunskaper om demokrati, etik, genus och miljö. Dina kunskaper i kommunikation kommer att utvecklas, både muntligt och skriftligt, och du kommer att träna dig att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Du gillar att
diskutera och försöka hitta lösningar på problem och att motivera dina ställningstagande med väl grundade argument. Under utbildningen kommer du också att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Publicerad