Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Naturvetenskapsprogrammet

Gemensamt

1500

Poäng

Ämnen som ingår

Gymnasiegemensamma

1150


Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller SVA 1

100

Svenska 2 eller SVA 2

100

Svenska 3 eller SVA 3

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Programgemensamma

450


Moderna språk

100

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100


Stäng

Inriktning

300-400

Poäng

Ämnen som ingår

Inriktning naturvetenskap

400


Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Inriktning naturvetenskap och samhälle

300


Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100


Stäng

Programfördjupning

200-300

Poäng

Ämnen som ingår

Fördjupning naturvetenskap, välj 200

200


Miljö- och energikunskap

100

Matematik 5

100

Fysik 3

100

Bioteknik

100

Matematik specialisering

100

Naturvetenskaplig specialisering Vatten

100

Fördjupning naturvetenskap och samhälle, välj 300

300


Bioteknik

100

Miljö- och energikunskap

100

Kemi 2

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Matematik 4

100


Stäng

Individuellt val

200

Poäng


Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng


Stäng

Gemensamt

1600

Poäng

Kurser som ingår

Gymnasiegemensamma

1150


Gymnasiegemensamma

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma

450


Programgemensamma

450

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Stäng

Inriktning

300-400

Poäng

Kurser som ingår

Inriktning naturvetenskap

400


Inriktning naturvetenskap

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Inriktning naturvetenskap och samhälle

300


Inriktning naturvetenskap och samhälle

300

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Stäng

Programfördjupning

200-400

Poäng

Kurser som ingår

Programfördjupning naturvetenskap

200


Programfördjupning naturvetenskap

200

Bioteknik

100

Fysik 3

100

Matematik 5

100

Naturvetenskaplig specialisering: Experimentell biologi

100

Programfördjupning naturvetenskap, AI-profil

200-400


Programfördjupning naturvetenskap, AI-profil

200

Matematik 5

100

Programmering 1

100

Utökad fördjupning AI-profil

200

Matematik specialicering

100

Programmering 2

100

Programfördjupning naturvetenskap och samhälle

300


Programfördjupning naturvetenskap och samhälle, Miljövetenskap

300

Bioteknik

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Miljö- och energikunskap

100

Naturvetenskap specialisering: Experimentell biologi

100

Stäng

Individuellt val

200

Poäng

Stäng

Gymnasiearbete

100

Poäng

Stäng

Totalt 2500-2700 poäng

I ett samspel mellan experiment och teori utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. Matematik är både ett eget ämne och används för att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga att tänka analytiskt. Du kommer också att få träna dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och lösa problem. Laborationer och experiment genomförs med den senaste utrustningen och i moderna lokaler och du kommer också att få ge dig ut på fältstudier utanför skolan.

Publicerad