Lyssna

Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Till dig som är ny på Ängelholms gymnasieskola och dina föräldrar/vårdnadshavare

Bra att veta - här finns information som är bra att känna till för dig som ska börja på Ängelholms gymnasieskola.

Läsårstider 2022/2023

Vi hälsar alla våra elever välkomna till ett nytt läsår den 15 augusti 2022.

Läsårstider 2022/2023 för gymnasieskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppropstider

Uppropstider för Rönnegymnasiet, Valhall College, Victoriaskolan och Örnen

En dator per elev

I Ängelholms kommuns skolor får alla elever låna en dator för sitt skolarbete. Du kommer att få din dator redan terminens första, andra eller tredje dag. Du måste därför läsa och underteckna det kontrakt vi skickar hem till dig och lämna blanketten till din mentor redan på uppropsdagen.

Busskort/tågkort

Elev som inte är folkbokförd i Ängelholms kommun

Busskorten hanteras av din hemkommun. Du som studerar vid Ängelholms Gymnasieskola och är folkbokförd i annan kommun ansöker via din hemkommun och får busskort därifrån.

Elev som är folkbokförd i Ängelholms kommun

Du som är folkbokförd i Ängelholms kommun och som uppfyller gällande regler för busskort ska lämna in ansökan via en e-tjänsten som finns på kommunens webbplats.

Notera att samtliga elever på Valhall College (Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammets elteknikinriktning, Fordons- och transportprogrammet, Introduktionsprogrammen och Restaurang- och livsmedelsprogrammet) är berättigade till busskort för att kunna transportera sig till eventuella lektioner på Rönnegymnasiet.

Regler för busskort samt länk till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busskort till nya elever skickas ut via post från Skånetrafiken.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Telefon 0431-87000

Kundtjänst e-post

Bibliotekskort

Alla bibliotek i nordvästra Skåne har ett gemensamt bibliotekskort och om du inte redan har ett lånekort ber vi dig kontakta ditt närmaste bibliotek och registrera dig som låntagare. För att få ditt bibliotekskort måste du underteckna ett låneavtal, där du intygar att du godkänner bibliotekets låneregler och att du blir registrerad i låntagarregistret. Du som är under 18 år behöver din vårdnadshavares underskrift.

Bibliotekens regler och låneavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då många av våra läroböcker lånas ut via gymnasiebiblioteket är det viktigt att du har ett lånekort redan vid skolstarten.

Kontaktuppgifter och frånvaroanmälan

Vi är angelägna om att ha korrekta kontaktuppgifter till dina föräldrar/vårdnadshavare. Dessa registreras i appen Edlevo där även eventuell frånvaro registreras. Via appen kan vårdnadshavare ta del av den frånvaro som skolan rapporterar.

Appen finns tillgänglig till Android och Iphone och frånvarohanteringen genom appen fungerar från skolstartsdagen den 15 augusti. Om du inte har tillgång till telefon eller surfplatta går det bra att använda dator och logga in på Edlevo via e-tjänst på webben.

Edlevo via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan ska göras varje dag du är sjuk, gärna före klockan 08.10. Vårdnadshavare anmäler frånvaro för omyndig elev.

Ogiltig och giltig frånvaro

Oanmäld frånvor räknas som ogiltig. Vid upprepad ogiltig frånvaro upphör rätten till studiemedel. Vid hög giltig frånvaro kopplas skolans elevhälsoteam in och du kan komma att behöva lämna läkarintyg. Om så inte sker kan rätten till studiemedel upphöra även vid anmäld frånvaro.

Vid långvarig sjukdom eller upprepade sjukdomsperioder samarbetar elevhälsoteamet och dina lärare för att du ska få den hjälp och det stöd som du har rätt till.

På CSNs webbplats kan du läsa om vad som händer med ditt studiebidrag om du skolkar. Här ser du att du både kan bli av med bidraget och att du kan bli återbetalningsskyldig om du fått pengar som du inte har rätt till. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

CSNs information om skolk Länk till annan webbplats.

Rätt till studiehjälp

För att du ska kunna få studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN måste du studera på heltid. Med heltidsstudier menar CSN följande:

  • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
  • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

Ledighetsansökan

Skolans grundinställning är att resor förläggs till lov. Vi är mycket restriktiva med att bevilja ledighet vid annan tidpunkt. Vid för många ledigheter kan undervisningen störas för alla elever i klassen/undervisningsgruppen: redovisningar blir inte gjorda; grupparbeten går i stå; genomgångar får tas om; moment får skjutas på framtiden. Effektivitet och kvalitet försämras.

Utgångspunkten är att få en väl fungerande skola för alla. Restriktivitet beträffande ledigheter är därför nödvändig.

Ansökan om ledighet görs i appen Edlevo (se Kontaktuppgifter och frånvaroanmälan ovan). Elev ansvarar för att ha kontaktat undervisande lärare med anledning av ledigheten och bekräftar till mentor detta, innan ledighetsansökan behandlas. Besked gällande ansökan lämnas via appen Edlevo.

Fronter

Ängelholms kommun använder sig av lärplattformen Fronter för lärande och samarbete. Fronter är en webbaserad plattform på vilken man kan arbeta, få information, kommunicera och ha tillgång till material. Den används inom alla verksamheter, från förskolan upp till vuxenutbildningar. Användare är elever, men även vårdnadshavare samt personal på skolorna.

Vårdnadshavare loggar in med BankID och elever loggar in via skolfederation.

Inloggning till Fronter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inläsningstjänst och andra lärverktyg i din dator

Alla elever har ett användarkonto hos Inläsningstjänst som erbjuder dig möjlighet att lyssna på inlästa läroböcker i din dator, telefon eller annan enhet. Du når ILT (Inläsningstjänst) via menyn Verktyg i Fronter.

Via din skolinloggning har du också tillgång till program som kan vara ett stöd för dig i dina studier. Det handlar till exempel om talsyntes (läser upp text), rättstavningsprogram, ordböcker på många språk, filmer med mera.

För att du ska må bra och nå dina mål

Skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog, skolläkare - Elevhälsoteamet

För att alla elever ska må så bra som möjligt och lyckas med sina studier har vi ett Elevhälsoteam som består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog och skolläkare. De har alla ett nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet.

Studie- och yrkesvägledare

I gymnasieskolan kommer du att ställas inför en hel del valmöjligheter när det gäller utformningen av ditt program. Vår önskan är att du ska göra så väl underbyggda val som möjligt, inte bara inom gymnasieskolan utan även när det gäller studier och yrken för framtiden. Våra studie- och yrkesvägledare finns här för att ge dig den vägledning och information som du behöver. Skulle du upptäcka att du valt fel program eller kurs, kan vi tillsammans undersöka möjligheterna att hitta rätt igen.

Skolrestauranger och kafeterior

I våra skolrestauranger på Rönnegymnasiet, Valhall college och Victoriaskolan serveras salladsbuffé, två olika rätter, dagens soppa, bröd och smör samt mjölk och vatten. Aktuell meny för din skola hittar du i appen Skolmaten. Appen kan du ladda ner kostnadsfritt för både iPhone och Android där du laddar ner appar till din telefon.

Menyerna i Ängelholms skolor (skolmaten.se) Länk till annan webbplats.

Kafeteria finns på Rönnegymnasiet och Valhall College.

Specialkost

Elever med behov av specialkost av medicinska, etiska eller kulturella skäl anmäler detta via e-tjänst. På kommunens webbplats finns mer information om maten som serveras i våra skolor samt länk till anmälan om specialkost.

Skolmat och anmälan om specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål

Har du annat modersmål än svenska och uppfyller vissa kriterier har du rätt till modersmålsundervisning. Ansökan om mordersmålsundervisning görs via e-tjänst.

Ansökan om modersmålsundervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkring

Alla elever är försäkrade under skoltid. Det innebär alla skolrelaterade aktiviteter samt resor till och från dessa.

Kollektiv olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Låst skola

I syfte att säkerställa att inga obehöriga rör sig i våra lokaler samt för att förhindra stöld och skadegörelse är våra ytterdörrar låsta. Elever får låna en nyckelbricka med behörighet till aktuella lokaler. Nyckelbrickan fungerar på skoltid mellan 07.30 och 17.15.

Utrymning

Tavlor med utrymningsplan samt brandsläckare finns strategiskt placerade i alla skolans byggnader. Din mentor går igenom rutiner för utrymning med klassen, och lärare ansvarar för utrymning i händelse av larm under pågående lektion. Vi ber dig att också själv studera skolan med "utrymningsögon" så att du är förberedd om larmet ljuder vid tillfälle då du inte har lektion.

Elevdemokrati

Enligt skollagen ska du ha inflytande över hur din utbildning utformas. Förutom naturligt samråd i klassrumsmiljön kan du vara med och utveckla och påverka skolan genom klassråd, elevkår, programråd eller som elevskyddsombud.

Elevskyddsombud

Arbetsmiljön, både fysisk, psykisk och social, är gemensam för oss alla i gymnasiet. Bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning för elevers hälsa, inlärning, studieresultat och välbefinnande. Som elevskyddsombud kan du vara med och påverka. Låter det intressant? Tala med din mentor.

Studiehallar och uppehållsrum

I skolans studiehallar finns utmärkta möjligheter till självstudier. Studiehallarna finns i anslutning till lärarnas arbetsrum så det finns ofta personal att fråga om du behöver hjälp.

I uppehållsrummen kan du naturligtvis också ägna dig åt självstudier, men även slappna av och umgås med dina skolkompisar.

Utvecklingssamtal

Under hösten med start vecka 46 kommer mentorerna att erbjuda utvecklingssamtal i form av fysiska eller digitala möten. I vår kommunikationsplattform Fronter finns för varje klass ett så kallat mentorsrum där klassens mentor delar information med dig och dina vårdnadshavare. Där kommer mer information framöver. I Fronter kommer du också inför utvecklingssamtalet att kunna se din individuella utvecklingsplan där du kan följa din kunskapsutveckling i dina olika kurser.

Din mentor kommer att kalla dig till utvecklingssamtal varje termin.

Betyg

Efter avslutad kurs sätts betyg. Efter årskurs 1 och 2 får du en indivuduell studieplan som skickas hem senast den 1 juli. I årskurs 3 får du ett examensbevis/studiebevis som skickas hem efter skolavslutningen. Har du behov av ett utdrag ur betygskatalogen kan du begära ut ett sådant.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personal på Ängelholms gymnasieskola

Elever har samlats på skolgården för upprop inför skolstarten. Foto.