Lyssna

Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Vi gratulerar årets stipendiater

Följande stipendier, premier och utmärkelser delades ut vid Ängelholms Gymnasieskola under studentdagen den 10 juni.

Elev som har bästa studieresultat på programmet

Victoria Wentz. Programmet för administration, handel och varuhantering

Oliver Persson, Bygg- och anläggningsprogrammet

Clara Nyberg, Barn- och fritidsprogrammet

Viktor Jönsson, El- och energiprogrammet - Inriktning Elteknik

Nicholas Myrhagen, El- och energiprogrammet - Inriktning Dator- och kommunikationsteknik

Linnéa Sjöstedt, Ekonomiprogrammet - Inriktning Ekonomi

Tekla-Maja Magnusson, Ekonomiprogrammet - Inriktning Juridik

Louise Harmsund, Estetiska programmet

Ewelina Charlesson, Handels- och administrationsprogrammet

Thea Olofsson, Hantverksprogrammet - Inriktning Frisör

Oliver Kjällberg, Industritekniska programmet

Isak Horney, Naturvetenskapliga programmet - Inriktning Naturvetenskap

Emilia Rönnkvist Oxelman, Naturvetenskapliga programmet - Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Ida Brixhall, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Hilda Ekström, Samhällsvetenskapliga programmet - Inriktning Beteendevetenskap

Anton Karlsson, Samhällsvetenskapliga programmet - Inriktning Samhällsvetenskap

Johanna Törnqvist, Teknikprogrammet - Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Joel Paulsson, Teknikprogrammet - Inriktning Informations- och medieteknik

Aron Svensson, Teknikprogrammet - Design- och produktutveckling

Elev som under sin studietid förtjänstfullt och engagerat ägnat arbete åt verksamhet till gagn för skolans elever eller skolan i övrigt

Jonathan Winkler, NA3b

Elev som har visat speciellt gott kamratskap

Ella Olson, BA3

Thea Hasselgård, BF3

Nicholas Myrhagen, EEL3

Bella Appelholm, EKEKO3

Amanda Andersson, EKJUR3

Simon Andreasson, HA3

Louise Bengtsson, HV3

Mira Davidsson Bencker, NA3b

Alice Larsson, SA3b

Samuel Bydal, TEDES3

Elsa Persson, TESAM3a

Elev vars studier utvecklats på ett synnerligen påfallande positivt sätt, totalt eller i särskilt ämne

Victoria Wentz, AH4

Oscar Rosenlöf, BA3

Clara Nyberg, BF3

Måns Fröjd Engström, EEL3

Hanna Tran, EKEKO3

Isabelle Klint, EKJUR3

Alexander Frej, HA3

Maja Karlsson, HV3

Kasper Sjölin, SA3b

Emil Ranslid, TEDES3

Joel Paulsson, TEINF3

Barn- och fritidsprogrammets stipendium för god yrkesskicklighet, 500 kr

Nour Ghnem, BF3

Föreningen Kultur i NV Skånes stipendium, 3 000 kr

Louise Harmsund, ES3

HV Frisör – Wella best student award, värde 1 500 kr samt en utbildningsdag i Stockholm

Louise Bengtsson, HV3

HV Frisör - Goldwell, värde 1 500 kr samt en utbildningsdag i Stockholm

Madeleine Gustavsson, HV3

Tyra Gille, HV3

HV Frisör - Headbrands, Frisörsax

Sandra Larsson, HV3

Julia Johnsson, HV3

HV Frisör – Püre, värde 1 500 kr

Madeleine Gustavsson, HV3

Idrottsskölden

Lukas Knutsson NA3a

Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse, 2 700 kr/premie

Johanna Törnqvist, TESAM3b

Joel Paulsson, TEINF3

Alice Eriksson, TESAM3b

Aron Svensson, TEDES3

Saga Godolakis, TEDES3

Swedbank Ängelholm, Bästa Diplomerade gymnasieekonom 2 500 kr

Tekla-Maja Magnusson, EKOJU3

Tyska ambassadens bokpremium

Alice Troedsson, NA2b för Tyska 5

Familjen Urwitz stipendium, 15 000 kr

Tekla-Maja Magnusson, EKOJU3

Åke Möllers Kemipris, 2000 kr

Klara Linn Valtonen, NA3a

Ängelholms Näringsliv AB – Årets UF, 1000 kr

DinnerTime UF: Nils Alm, Hugo Eliasson, Sebastian Törnqvist och Hugo Koch

Restaurang- och livsmedelsprogrammets entreprenörsstipendium

Ida Brixhall, RL3

Tekla-Maja Magnusson i klassen EKOJU3 tar emot Familjen Urwitz stipendium från gymnasiechef Markus Eek.

Familjen Urwitz stipendium, 15.000 kr delas ut till den elev på Ängelholms gymnasieskola som har bäst betyg på teoretiskt program. 10 juni 2022 tilldelades Tekla-Maja Magnusson stipendiet.