Lyssna

Translate

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Vi gratulerar årets stipendiater

Årets stipendieutdelning har försenats något på grund av pandemin och sommarskolan. Men nu är alla betyg satta och stipendiaterna utsedda. Stort grattis för fina prestationer!

Elev som har bäst studieresultat på programmet

Egon Kant BA3

Mathilda Broman BF3

Johan Carlsson EEL3

Dominic Wenngren EDT3

Elias Bengtsson EK3

Tuva Bornandersson EK3

Emma Johansson EK3

Linn Wöhl ES3

Michelle Revtorp HA3

Maja Henriksson HV3

Joel Nevby NA3

Julia Wirehed NA3

Andrea Karlsson NA3

Emma Persson Holmberg RL3

Linneá Bergsten SA3

Izabelle Nord SA3

Viktor Arvidsson TE3

Hanxuan Lin TE3

Emanuel Lindh TE3

Elev som under sin studietid förtjänstfullt och engagerat ägnat arbete åt verksamhet till gagn för skolans elever eller skolan i övrigt

Linn Wöhl ES3

Elev som har visat speciellt gott kamratskap

Hugo Månsson AH4

Anton Condrup SN4

Egon Kant BA3

Andres Lundberg BF3

Malou Enqvist EK3a

Yasmine Lohmander EK3b

Fredrik Yngvard EK3c

Julia Weanderstedt HA3

Moa Serneholt SA3b

Elias Molin TE3a

Elev vars studier utvecklats på ett synnerligen påfallande positivt sätt, totalt eller i särskilt ämne

Lukas Mårtensson BA3

Louise Olsson BF3

Emmy Hillgren Birgersson EK3a

Nonne Paniram HA3

Julia Sonesson HV3

Ebba Nilsson RL3

Johan Shine TE3a

Martin Clovén TE3b

Familjen Urwitz stipendium

Joel Nevby NA3b

Julia Wirehed NA3a

Idrottsskölden

Linus Sjödin EK3a

Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse

Viktor Arvidsson Teknikprogrammet – Design- och produktutveckling

Hanxuan Lin Teknikprogrammet – Informations- och medieteknik

Emanuel Lindh Teknikprogrammet – Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Åke Möllers kemipris

Julia Wirehed NA3a

Barn- och fritidsprogrammets stipendium för god yrkesskicklighet

Emmy Kumberg BF3

Swedbank Ängelholm - Bästa Diplomerade gymnasieekonom

Tuva Bornandersson EK3b

Tyska ambassadens bokpremium

Linn Valtonen, NA2a för Tyska 4

Bareera Ahmad, NA3a för Tyska 3

Wella best student award

Maja Henriksson HV3

Ängelholms Näringsliv AB

Två halvöar UF med Tilda Maurizson, Maja Modig och Rialta Musliu i EK3a

 

Gabriel Urwitz med stipendiaten Joel Nevby. Foto.

Familjen Urwitz stipendium för bästa studieresultat på Ängelholms gymnasieskola, teoretiskt program utdelat av Gabriel Urwitz till Joel Nevby i NA3b. Stipendiet delas med Julia Wirehed NA3a som inte kunde närvara vid överlämnandet.